Zemeljska dela

Zemeljska dela so najpomembnejša faza pri gradnji objekta.  Prva faza  zahteva ustrezno pripravo terena , postavitev temeljnih tal in izkop gradbene jame.

Po preučitvi specifike tal in terena ter ob upoštevanju projektne dokumentacije, bomo s sodobno mehanizacijo postavili kakovostne temelje za sledeča gradbena dela. Poskrbeli bomo za hiter izkop, pripravo tal, napeljavo vodovoda, komunalnih priključkov in odvoz odvečnega materiala.