Komunalna infrastruktura

Posamezna občina določuje gradnjo komunalne infrastrukture, ki je potrebna za vsako novogradnjo. Zemljišče se šteje za komunalno opremljeno, ko je objekt oskrbljen s pitno vodo, energijo, odvajanje in čiščenje odplak ter dostop do javnih cest.

Pri vseh zgoraj naštetih izkopih, vam pomagamo z našimi študijami in potrebnimi dokumentacijami za izvedbo lastne komunalne infrastrukture, ki je po namenu in tehničnih značilnostih enaka javni infrastrukturi.