Rušenje objekta

Prenova starih in dotrajanih objektov je lahko velik strošek. V nekaterih primerih je cenovno ugodnejše objekt podreti, kakor obnoviti. Pred pričetkom rušenja, potrebujete ustrezno dovoljenje za rušenje.

Na osnovi dovoljenja in evidenčnih listov vam določimo postopek rušenja, določimo mesto odlaganja odpadkov ter mesto odvoza odpadlega materiala.

V podjetju imamo lasten mlin za odpadli material, zato tu ni dodatnih stroškov. Rušenje poteka v obratnem vrstnem redu, kot je potekala gradnja:

• odklop in odstranitev vseh inštalacij,

• odstranitev notranje opreme,

• odstranitev kritine,

• rušenje in odstranitev elementov in nosilne konstrukcije medetaže.